123

Novinky


Pozvánka na kurzy a mentoring přípravy úspěšných projektů výzkumu a vývoje do 7. rámcového programu

/ 25.10.2010 /

Centrum výzkumných kontraktů pořádá kurzy a mentoring přípravy úspěšných výzkumných projektů do 7. rámcového programu. Kurzy a mentoring jsou určeny pro pracovníky malých a středních podniků, kteří vykonávají svoji pracovní činnost alespoň z 50% na území hl. m. Prahy. Účast na nich je bezplatná. Náklady jsou v plné výši hrazeny z operačního programu Praha – Adaptabilita.

Prezentace ze semináře Finanční řízení projektů 7. rámcového programu

/ 21.10.2010 /

Prezentaci Ing. Lenky Chvojkové (Technologické centrum AV ČR) ze semináře "Finanční řízení projektů 7. rámcového programu" konaného 21. 10. 2010 na VŠB-TU Ostrava si můžete stáhnout zde.

Dotace na vzdělávání pro územní veřejnou správu

/ 27.09.2010 /

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo dne 24.9.2010 výzvu  k předkládání projektů v rámci OP LZZZ - Vzdělávání pro územní veřejnou správu. 85 % dotace, až 10 mil Kč na jeden projekt.

Dotace na zvýšení kvality ve vzdělávání v MSK

/ 03.09.2010 /

Moravskoslezský kraj vyhlašuje třetí kolo výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1

Příručka pro příjemce OP VK

/ 24.08.2010 /

Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydalo 4. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK.

Pozastavení příjmu žádostí u výzvy č. 60 - GG EDUCA

/ 24.08.2010 /

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje pozastavení příjmu žádostí o dotace v rámci výzvy č. 60, a to na dobu trvání 2 měsíců, od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010. 

Zapojení českých subjektů v oblasti rozvojové spolupráce

/ 18.08.2010 /

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Platformou podnikatelů pro ZRS a sítí EEN ČR byl umístěn na portálu BusinessInfo.cz dotazník k zapojení českých subjektů v oblasti rozvojové spolupráce.

3. kolo výzvy v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

/ 07.07.2010 /

Kraj Moravskoslezský připravuje 3. kolo výzvy v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Aktualizace příruček OP LZZ

/ 07.07.2010 /

Upozornění pro žadatele a příjemce v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Seminář

/ 02.04.2010 /

BIC Ostrava s.r.o. ve spolupráci s partnery Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje agenturou CzechInvest pořádal seminář "Dotace pro podnikatele - nové výzvy programů Rozvoj a Inovace".

 Novinky můžete odebírat přes RSS.

123

Novinky

Odběr novinek přes RSS

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde

Brokerage Event 2015 - "Mechatronické systémy v průmyslové výrobě a finálních produktech"

/ 11.09.2015 /

Špičkoví čeští i zahraniční odborníci vystoupí v Ostravě na konferenci věnované MECHATRONICE!.. více zde


Členství: Programy a projekty: Certifikáty:
EBN EUREKA Certifikát ISO9001

mapa webu