Novinky


Pozastavení příjmu žádostí u výzvy č. 60 - GG EDUCA

/ 24. 08. 2010 /

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje pozastavení příjmu žádostí o dotace v rámci výzvy č. 60, a to na dobu trvání 2 měsíců, od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010.

Důvodem je značná časová náročnost spojená s žádostmi v režimu veřejné podpory podle dočasného rámce a požadavek na jejich administraci do 31. 12. 2010.

Žádosti o finanční podporu ve všech režimech je možné podávat nejpozději do 31. 8. 2010 do 12.00 hod. Žádosti musí být do tohoto data prokazatelně doručeny na adresu uvedenou ve výzvě.

Příjem projektových žádostí v režimu podpory de minimis a veřejné podpory dle blokové výjimky bude obnoven 1. 11. 2010.

« Zpět na přehled novinek

Novinky

Odběr novinek přes RSS

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2

/ 19.08.2019 /

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2.. více zde

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde


Programy a projekty: Certifikáty:
EUREKA ISO9001

mapa webu