Úvodem

Historie vzniku BIC Ostrava sahá až do roku 1993, kdy bylo založeno podnikatelské centrum s původním názvem TIC - Technologicko inovační centrum Ostrava s.r.o. V té době v regionu probíhala restrukturalizace výrob u většiny velkých průmyslových firem. Podnikatelské a inovační centrum bylo tehdy založeno za účelem vytvoření vhodného prostředí pro podporu vzniku nových a rozvoje existujících malých a středních firem, zejména pak firem s inovačním potenciálem, efektivní výrobou a schopností rychle přizpůsobit své produkty měnícímu se trhu, mající předpoklady k dlouhodobému působení na trhu a vytvoření nových pracovních příležitostí v regionu.

Nabídka služeb spojená především s poskytováním prostor pro rozvoj inovačních firem v Ostravě-Vítkovicích byla postupně doplněna a rozšířena o další specializované služby poskytované inovativním firmám. Podíleli jsme se na implementaci předstrukturálních fondů ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V rámci svých aktivit podporujeme v regionu mezinárodní transfer technologií a mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.

Jsme velmi rádi, že věnujete pozornost naší internetové prezentaci. Všechny činnosti jsou blíže popsány v dalších sekcích našich webových stránek. Komplexní přehled o našich nabízených službách se Vám zobrazí kliknutím na naše logo, nebo zde.

Volné prostory k pronájmu:

.

e-mail: bicova@bicova.cz

.

tel.: +420 597 317 381

Novinky

Odběr novinek přes RSS

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2

/ 19.08.2019 /

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2.. více zde

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde


Programy a projekty: Certifikáty:
EUREKA ISO9001

mapa webu