BIC Ostrava s.r.o.

Jsme rádi, že jste nás navštívili na naší virtuální adrese. Dovolte nám, abychom Vám představili naše poslání a činnost a především také to, čím Vám můžeme pomoci.

Posláním naší společnosti je především podpora, pomoc a konzultace z různých oblastí činnosti na trhu. Naše společnost existuje od roku 1993. Z dosavadních zkušeností si velmi dobře uvědomujeme, jakou překážkou může být drahý nájem, nedostatek financí, nedostatek informací o trhu, vyhledávání zahraničních partnerů nebo financování vlastních výzkumných a inovačních záměrů pro rozvoj podnikatelských aktivit. Snažíme se proto nabízet komplexní služby začínajícím i rozvíjejícím se firmám, aby se od počátku mohly věnovat svému podnikání a část souvisejících problémů přenechali na nás.


Hledáte vhodné prostory pro Vaše podnikání?

Naším cílem je vytvářet vhodné podmínky pro zakládání a rozvoj inovativních firem ve Vědeckotechnickém parku a Podnikatelském inkubátoru. Zde nabízíme výhodné podmínky pro využívání prostor včetně doplňkových služeb spojených s jejich užíváním. Výhodou je možnost sdílet sídlo s ostatními inovativními firmami a využívat zkušeností a spolupráce s podobně zaměřenými subjekty. 


Potřebujete poradit a pomoci s realizací Vašich záměrů a projektů včetně možnosti financování?

Informace o aktuálních možnostech financování prostřednictvím dotací z Evropské unie ZDE

Aktivně se také zapojujeme do projektového řízení. Na základě našich bohatých zkušeností s projektovým řízením nabízíme asistenci a pomoc jak s investičními, tak neinvestičními projekty, jejich přípravou, řízením a správou včetně zajištění financování. Naší výhodou je, že jsme dosavadní zkušenosti nabyli také v rámci úspěžné realizace vlastních projektových aktivit a úspěšně pomáháme i našim současným klientům.

V našem projektovém oddělení Vám rádi nabídneme komplexní pomoc s přípravou a realizací Vašich projektů včetně zajištění zdrojů jejich financování a žádosti o dotace. Finanční podpora z národních a strukturálních fondů sebou nese poměrně náročnou administrativu a množství informací. Nabízíme naše zkušenosti a úsporu času, jak při správné přípravě žádosti o dotační podporu, tak při realizaci projektu a jeho monitorování. Naším záměrem je maximalizovat Vaše šance na získání podpory a zbavit Vás starostí a obav v průběhu realizace, například z nedodržení lhůt, termínů a formálních náležitostí, které se na dotační podporu váží.


Máte nové vize, myšlenky, nápady?

Dalším přínosem BIC Ostrava je také možnost využívat vybavení a služby našeho Vědecko – výzkumného centra průmyslových aplikací, které je umístěno v prostorách Vědeckotechnického parku a Podnikatelského inkubátoru.

Zároveň Vám rádi pomůžeme s přípravou projektové žádosti do některého programu, který nabízí finanční podporu Vašich vědecko–výzkumných aktivit z Evropských nebo národních zdrojů v 7. Rámcovém programu EU, programu EUREKA, nebo z národních programů na podporu výzkumu a vývoje.

Rádi Vám také pomůžeme komercionalizovat výsledky Vašich výzkumně-vývojových aktivit. Ti z Vás, kteří máte hotový produkt, technologii, nebo hledáte vhodného partnera pro spolupráci, můžete využít služeb našeho oddělení pro podporu transferu technologií. Naši pracovníci Vám pomohou ZDARMA zveřejnit nabídku Vašich inovativních produktů a technologií nebo naopak poptávku po konkrétních řešeních a urychlit celý proces.


Je pro Vás důležitý osobní rozvoj a vzdělávání?

Poslední, avšak neméně důležitou činností, kterou nabízíme, je rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Na základě analýzy vzdělávacích potřeb Vám rádi navrhneme vzdělávací program pro Vaše zaměstnance. Většinu školení jsme schopni samostatně zajistit a realizovat. V oblastech vzdělávání, kam nesahají naše možnosti, rádi na základě svých zkušeností zorganizujeme výběr vzdělávací agentury tak, abychom Vám zajistili výbornou kvalitu vzdělávacích služeb. Specializujeme se jak na technická školení, tak na jazyková a zejména na rozvoj tzv. měkkých dovedností, které průřezově zkvalitní lidské zdroje ve firmě, a to v oblasti komunikace, vedení, motivování a osobního rozvoje. Také na tyto aktivity našim klientům pomáháme zajišťovat zdroje financování z Evropských fondů.

Všechny výše uvedené činnosti BIC Ostrava se vzájemně doplňují a prolínají a všechny spojuje jeden prvek. Na první místo klademe profesionální, zodpovědný a zároveň přátelský přístup ke všem našim klientům.

Více o našich službách se dozvíte ZDE... nebo kontaktujte kohokoliv z našeho týmu.

Těšíme se, až Vám osobně budeme moci představit vše, co pro Vás můžeme udělat.

Tým BIC Ostrava

Volné prostory k pronájmu:

.

e-mail: bicova@bicova.cz

.

tel.: +420 597 317 381

-----------------------------------

-----------------------------------

Novinky

Odběr novinek přes RSS

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2

/ 19.08.2019 /

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2.. více zde

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde


Programy a projekty: Certifikáty:
EUREKA ISO9001

mapa webu