Vzdělávání, poradenství

Poskytování školení a vzdělávání se prolíná všemi činnostmi BIC Ostrava. Poskytujeme školení jak vlastními silami, tak organizujeme vzdělávací akce ve spolupráci s dalšími subjekty, a to jak školení teoretická, tak praktická.

Služby v oblasti vzdělávání

ŠKOLENÍ TECHNICKÉHO PERSONÁLU

Jedná se především o praktická a teoretická školení pracovníků obsluhy a údržby hydraulických a pneumatických systémů. Zpravidla se jedná o kombinovanou formu teoretické přípravy a následné praktické školení na praktikátorech. Tato školení jsou organizována ve VCPA a zasedací místnosti v budově Červená kasárna a ve spolupráci se společností Bosch Rexroth s.r.o., která má v prostorách VTP své školicí středisko. Výsledkem školení je certifikát Bosch Rexroth o absolvování školení.


SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ V RÁMCI ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SÍŤOVÝCH SPOLUPRACÍ

V rámci řešení projektů síťových spoluprací organizujeme semináře a školení. Většinou se jedná o společné regionální akce s dalšími partnery, například Agentura pro regionální rozvoj, Regionální kancelář CzechInvestu pro Moravskoslezský kraj atd. Jedná se většinou o semináře a informační akce zaměřené programy podpory, možnosti podpory vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit, výzkumu, vývoje a inovací a veřejné podpory z národních a evropských zdrojů.

Rádi Vám představíme podrobněji obsah této služby a zodpovíme všechny Vaše případné dotazy osobně. Můžete využít našeho  KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE nebo nás kontaktujte PŘÍMO.

Novinky

Odběr novinek přes RSS

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2

/ 19.08.2019 /

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2.. více zde

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde


Programy a projekty: Certifikáty:
EUREKA ISO9001

mapa webu