Vývojové centrum průmyslových aplikací

Vývojové centrum průmyslových aplikací (VCPA) jsme založili v roce 2000. Hlavním cílem bylo vytvořit podmínky pro výzkumně vývojové aktivity především malých a středních firem se zájmem inovovat své produkty a technologie, které ale nemají potřebné vlastní zázemí a vybavení pro tuto činnost.

VCPA má k dispozici jak vysoce kvalitní měřicí a montážní zařízení a spolupracuje s řadou předních odborníků a firem v této oblasti.

Rozsah služeb VCPA

  • Projektování a konstrukce strojních částí a celků, hydraulických a energetických systémů v AutoCAD 2010, 3D CAD SolidWorks 2008
  • Montáž prototypů hydraulických systémů a agregátů, pneumatických systémů a strojních celků dle vlastní i dodané dokumentace
  • Měření hydraulických obvodů měřicími systémy MS 5000 a MS 8000 (Hydrotechnik), odměření statických a dynamických charakteristik, včetně vystavení protokolu o shodě
  • Tlakové zkoušky hydraulických zařízení a prvků do tlaku 100 MPa
  • Rozbory čistoty kapalin optickou anebo přímou metodou, odstranění nečistot filtračním zařízením, včetně odstraňování vody
  • Poradenství a konzultační činnost expertů pro obory hydraulika, pneumatika, tribotechnika, proaktivní diagnostika
  • Matematické modelování mechanických, tekutinových a tepelných systémů s využitím software MATLAB a Simulink, simulace dynamických procesů navrhovaných systémů
  • Ověření elektropohonů řízených frekvenčním měničem pro výkony do 15 kW
  • Opravy a seřizování hydraulických a pneumatických komponentů

Rádi Vám představíme všechny možnosti a nabídku služeb VCPA a zodpovíme všechny Vaše případné dotazy osobně. Můžete využít KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE nebo nás kontaktujte.

Novinky

Odběr novinek přes RSS

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2

/ 19.08.2019 /

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2.. více zde

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde


Programy a projekty: Certifikáty:
EUREKA ISO9001

mapa webu