Poradenství, projektové řízení, dotace

 • více než 200 zpracovaných projektů (rozvojové, investiční, pobídkové, dotační atd.) s rozpočtem více než 3 mld. Kč.

Co Vám nabízíme?
1. Poradenství v oblasti dotací
2. Služby na podporu mezinárodní spolupráce

3. Další služby BIC Ostrava spojené s VaV


1. Poradenství v oblasti dotací

Poskytneme Vám komplexní poradenský servis a projektové řízení projektů s prvkem veřejné podpory ve všech jeho fázích v těchto oblastech:

 • Investiční projekty:
  • výzkumně - vývojové (včetně mezinárodních)
  • inovační
  • rozvojové apod.
 • Neinvestiční projekty
  • podpora rozvoje lidských zdrojů
  • Podpora nabídky vzdělávání apod.

Veřejná podpora (dotace) sebou nese náročnou administrativu a nároky na studium souvisejících předpisů. Nabízíme proto naše vlastní zkušenosti a úsporu času, jak při přípravě žádosti o dotaci, tak při realizaci projektu a jeho monitorování. Rádi Vás zbavíme starostí z nedodržení lhůt, termínů a formálních náležitostí, které mohou vézt až k neposkytnutí nebo krácení finanční podpory.

V rámci oblasti podpory projektů s prvkem veřejné podpory (dotace) poskytujeme:

 • výběr dotačního programu
 • kompletní zpracování projektové žádosti o dotaci
 • aktivní účast na řízení projektu v celém průběhu jeho životního cyklu
 • zpracování potřebných zpráv pro dokumentování řešení projektu (monitorovací zprávy)
 • příprava žádostí o proplacení dotací
 • zajištění financování projektu
 • další činnosti spojené s přípravou a realizací projektu (výběrová řízení apod.)

2. Služby na podporu mezinárodní spolupráce

V rámci síťových projektů ve VaV a mezinárodního transferu technologií poskytujeme ZDARMA služby na podporu mezinárodní spolupráce.

1. Projekt EURIPIDES2

BIC Ostrava je členem mezinárodního klastrového projektu EURIPIDES2 v rámci programu EUREKA. Projekt je zaměřen na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti mikroelektroniky a inteligentních systémů. BIC Ostrava také plní funkci kontaktního bodu pro program EUREKA, který podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit.

Bližší informace: Euripides2


3. Další služby BIC Ostrava spojené s VaV

Poradenství spojené s přípravou projektové žádosti do některého programu, který nabízí finanční podporu vědecko–výzkumných aktivit z Evropských nebo národních programů na podporu výzkumu a vývoje.

Pomoc s komercionalizací výsledků výzkumně-vývojových aktivit. Oddělení pro podporu transferu technologií nabízí služby spojené s propagací hotových produktů či technologií, s hledáním vhodných partnerů pro spolupráci. Naši pracovníci Vám pomohou zveřejnit nabídku Vašich inovativních produktů a technologií nebo naopak poptávku po konkrétních řešeních a urychlit celý proces.


Vítáme klienty ze sféry podnikatelské, neziskové i z veřejné správy.

Rádi Vám představíme podrobněji obsah této služby a zodpovíme všechny Vaše případné dotazy osobně. Můžete využít KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE nebo kontaktujte přímo naše konzultanty pro jednotlivé oblasti:


Ing. Marek Valdmann, Ph.D. +420 603 170 386 valdmann@bicova.cz
Ing. Lukáš Gottesman +420 739 437 657 gottesman@bicova.cz
Ing. Ivana Fanfarová +420 731 187 857 fanfarova@bicova.cz
Ing. Ivana Calábková, Ph.D. +420 603 210 411 calabkova@bicova.cz

Novinky

Odběr novinek přes RSS

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2

/ 19.08.2019 /

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2.. více zde

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde


Programy a projekty: Certifikáty:
EUREKA ISO9001

mapa webu