Novinky


Dotace na zvýšení kvality ve vzdělávání v MSK

/ 03. 09. 2010 /

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 3. kolo výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory:
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a odborným sdružením, hospodářské komoře, zaměstnavatelům a nestátním neziskovým organizacím.
Celé znění vyhlášených výzev včetně příloh naleznete ZDE.
  • žadatel může do každé oblasti podpory předložit maximálně jednu projektovou žádost, tj. maximálně jednu projektovou žádost do oblasti podpory 1.1, maximálně jednu do 1.2 a taktéž maximálně jednu do 1.3 (žadatel bude posuzován ve vztahu k IČ);
  • projekt bude trvat maximálně 13 měsíců;
  • plánované celkové způsobilé výdaje budou v rozmezí 400.000 Kč až 5.000.000 Kč.

V případě zájmu o konzultace k připravovaným projektům do této výzvy nás neváhejte kontaktovat.

Rádi s Vámi zkonzultujeme vhodnost Vašich záměrů pro získání dotace z tohoto programu a nabízíme naše zkušenosti a časovou kapacitu pro zpracování projektové žádosti. Zvýšíme tak úspěšnost vašeho projektu a eliminujeme chybovost žádosti. Zároveň ušetříme Váš čas.

Můžete využít kontaktního formuláře nebo kontaktujte přímo projektového manažera pro oblast vzdělávání:

Projektový manažer pro oblast dotací - neinvestiční projekty

Ing. Hana Fialová

+420 603 540 402

fialova@bicova.cz

« Zpět na přehled novinek

Novinky

Odběr novinek přes RSS

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2

/ 19.08.2019 /

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2.. více zde

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde


Programy a projekty: Certifikáty:
EUREKA ISO9001

mapa webu