Novinky


Dotace na vzdělávání pro územní veřejnou správu

/ 27. 09. 2010 /

V pátek 24. 9. 2010 vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR výzvu v rámci OP LZZ Vzdělávání pro územní veřejnou správu. Úřady tak mohou získat až 85 % dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců, výše rozpočtu může být až 10 000 000,- Kč. Projekt může být na 3 roky. Projektové žádosti je možno předkládat do 30.11.2010.

CÍLOVÉ SKUPINY:

  • územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci
  • politici územních samosprávných celků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků.

VYMEZENÍ ŽADATELŮ:

  • obce
  • kraje

Způsobilými výdaji mohou být kromě samotných školení, kurzů aj. vzdělávacích aktivit také náklady na realizační tým, pořízení potřebného vybavení pro lektory, jako je PC, dataprojektor, tabule, promítací plátno (pokud si bude žadatel vytvářet obsah vzdělávání vlastními silami), sestavení a rozvoj interních lektorských týmů, úhrada mzdových příspěvků za účast na školeních. Zajímavou položkou jsou také nepřímé náklady, které mohou dosáhnout až 18% objemu přímých nákladů rozpočtu – tyto se neprokazují, předpokládá se vždy, že vznikly (zejména náklady spojené s administrací projektu, spotřební materiál, výběrová řízení, publicita – všechny náklady, které nelze přiřadit jednoznačně k aktivitám projektu).

Podporovanými oblastmi vzdělávání jsou tyto:
1) Strategické plánování a řízení
2) Finanční plánování a řízení
3) Procesní řízení
4) Projektové řízení
5) Právo a legislativa (specifické vzdělávání, např. veřejné zakázky)
6) Vzdělávání vedoucích pracovníků – manažerské vzdělávání
7) Implementace moderních metod řízení ve VS (CAF, BSC, EFQM atp.)
8) Řízení a rozvoj lidských zdrojů
9) Komunikační a prezentační dovednosti, měkké dovednosti
10) Vzdělávání v oblasti korupce - její prevence a eliminace
11) Vzdělávání v oblasti hodnocení vlivů veřejných politik / intervencí z veřejných zdrojů na území samosprávných celků.

Veškeré výše uvedené vzdělávací aktivity musí vycházet z reálných potřeb žadatele, která bude prokazována analýzou potřebnosti, případně analýzou vzdělávacích potřeb.
Další info ZDE.

Pokud ještě nemáte konzultanta pro přípravu projektové žádosti, bude nám ctí a potěšením v této věci s vámi spolupracovat. Nabízíme Vám pomoc s přípravou analýzy vzdělávacích potřeb, s přípravou projektové žádosti a podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR. V případě úspěšné žádosti a získání dotace nabízíme také pomoc s monitorováním projektu a předkládáním žádostí o platbu. Z našich vlastních zkušeností víme, že studium všech příruček, pokynů a další dokumentace k přípravě, zpracování a dále realizace projektu je velice časově náročné, proto Vám nabízíme naše znalosti a zkušenosti, abyste měli s celým projektem co nejméně starostí a jeho realizace byla bezproblémová.

Naše společnost pomáhá různým společnostem s přípravou projektových žádostí a zejména v oblasti vzdělávacích projektů máme 100 % úspěšnost. Posledním takovým příkladem může být úspěšný projekt na vzdělávání zaměstnanců sdružení pro Národní strojírenský klastr s celkovým rozpočtem cca 53 mil. Kč. Máme také zkušenosti s přípravou projektových žádostí pro městské úřady.

Velice nás těší, pokud jste naši informaci dočetli až sem a v případě Vašeho zájmu o další informace a případnou schůzku nás neváhejte kontaktovat. Velmi rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Projektový manažer pro oblast dotací - neinvestiční projekty

Ing. Hana Fialová

+420 603 540 402

fialova@bicova.cz

« Zpět na přehled novinek

Novinky

Odběr novinek přes RSS

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2

/ 19.08.2019 /

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2.. více zde

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde


Programy a projekty: Certifikáty:
EUREKA ISO9001

mapa webu