Novinky


Pozvánka na kurzy a mentoring přípravy úspěšných projektů výzkumu a vývoje do 7. rámcového programu

/ 25. 10. 2010 /

Centrum výzkumných kontraktů pořádá kurzy a mentoring přípravy úspěšných výzkumných projektů do 7. rámcového programu. Kurzy a mentoring jsou určeny pro pracovníky malých a středních podniků, kteří vykonávají svoji pracovní činnost alespoň z 50% na území hl. m. Prahy. Účast na nich je bezplatná. Náklady jsou v plné výši hrazeny z peračního programu Praha – Adaptabilita.

Obsah a časový rozsah kurzů:

Kurzy proběhnou ve třech dvoudenních blocích. Obsahem kurzů budou především plánované výzvy a vyhlášené výzvy 7. RP, pracovní programy v návaznosti na strukturu účastníků, komplexní charakteristika vybraných vyhlášených výzev, pracovní postupy a podmínky při zpracování vlastního projektu. Účastníci se na kurzech seznámí se souborem podkladů a dokumentů nutných pro sepsání žádosti. Ve všech blocích budou zahrnuta praktická cvičení.

Obsah a časový rozsah mentoringu:

Pro zájemce o předložení projektu do některé z aktuálních výzev 7. RP bude následovat odborný mentoring spočívající v odborném vedení zkušenými mentory při přípravě projektové žádosti a v pomoci s vyhledáním zahraničních partnerů pro založení řešitelského konsorcia. Mentorování přípravy každého projektu v celkovém rozsahu pěti dnů bude podpořeno také on-line konzultacemi a simulovanou evaluací (vyhodnocením) projektů.

Odborný garant kurzu a mentoringu:

PERA INTERNATIONAL, Ltd., Velká Británie

Přednášející:

Celia Gavaud, Dr. Peter Sheard, Bosun Tijani, Peter Frederick

Místo a datum zahájení:

Centrum výzkumných kontraktů, Magdalény Rettigové 79/8, 110 00 Praha 1
7.12.2010

Harmonogram kurzů a mentoringu

Závazná přihláška

Zájemci o kurzy a mentoring se mohou přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky zde.
S podmínkami účasti zdarma se můžete seznámit zde.

« Zpět na přehled novinek

Novinky

Odběr novinek přes RSS

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2

/ 19.08.2019 /

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2.. více zde

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde


Programy a projekty: Certifikáty:
EUREKA ISO9001

mapa webu