Služby VTP a PI

Služby Vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru jsou orientovány k všestranné podpoře klientů tak, aby osvobozovaly podnikatele od obvyklých všedních starostí spojených s provozem vlastních nebytových prostor a jsou řešeny v rámci nájemní smlouvy.

Jedná se především o:

  • Možnost získání technicky upravených prostor a dostupnost širokého spektra poradenských služeb.
  • Zejména pro začínající podnikatele je určeno technologické poradenství k podnikatelským záměrům. Jedná se o soubor poradenských služeb, které umožní realizaci záměru klienta a jeho adaptaci v konkrétních podmínkách podnikatelského centra.
  • Školení pro podnikatele s orientací na základní aspekty podnikání.
  • Služby společného sekretariátu slouží především začínajícím firmám podnikatelského inkubátoru a všem klientům, kteří je mohou využít při organizaci odborných seminářů, presentací, školení a dalších akcí (pronájem zasedací místnosti, pronájem audiovizuální techniky, reproservis apod.)
  • Jsou zajišťovány komplexní dodávky služeb spojených s ubytováním firem efektivnějším způsobem, než kdyby byly zajištěny jednotlivě. Tzn. dodávku všech druhů energií, ostrahy, úklidu a údržby společně užívaných prostor, odvoz a likvidace odpadů.
  • Budovy jsou napojeny na vysokorychlostní optickou datovou síť, která umožňuje pevné připojení k Internetu, ale i k dalším sítím.
  • Součástí řešení je snadná dostupnost stravovacích kapacit v zařízeních EUROREST.
  • Služby recepce, ostrahy a údržby - celodenní obsluha vjezdu do podnikatelského centra, organizace parkování, poskytování základních informací návštěvníkům centra o umístění firem, provozní obsluha zabezpečovacích systémů apod.

Novinky

Odběr novinek přes RSS

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2

/ 19.08.2019 /

INFORMAČNÍ DEN 7. NÁRODNÍ VÝZVA INTER-EUREKA A MEZINÁRODNÍ VÝZVA EUROSTARS-2.. více zde

Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o.

/ 03.07.2017 /

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004200, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem projektu je řešit aktuální potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců. Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí dovedností a kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kteří se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt Vzdělávání zaměstnanců BIC Ostrava je spolufinancován Evropskou unií... více zde


Programy a projekty: Certifikáty:
EUREKA ISO9001

mapa webu